دیجیتال مارکتینگ شرکت تبلیغات محیطی رسانه فردا

دیجیتال مارکتینگ شرکت تبلیغات محیطی رسانه فردا مشتری: آقای سید هاشم سامانی آغاز ارائه خدمات: خرداد ۱۳۹۵ پایان ارائه خدمات: شهریور ۱۳۹۵ هدف: قرارگیری وب سایت شرکت رسانه فردا در ابتدای رنک گوگل پیاده سازی و اجرا: محسن خاتمی شرح خدمات خدمات انجام گرفته بر روی این وب سایت در دو سطح مختلف اما به…