ارتباط مستیم با مدیریت

شما میتوانید از طریق فرم زیر پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما بفرستید.

فرستادن پیام

null

۰۵۱۳۸۷۶۷۸۷۱ (ساعات اداری)

۰۹۰۲۲۲۲۵۲۱۱ (پشتیبانی – ساعت ۹ تا ۲۱)

null

دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، پارک علم و فناوری خراسان، ساختمان مرکزی، شماره ۵۰۸

دفتر مستقر در سازمان: بلوار سجاد ، خیابان حامد جنوبی ۱۱، سازمان نظام پزشکی، طبقه اول